Hiển thị một kết quả duy nhất

Dùng Cúng dường, thực hành Nghi Quỹ khói hương tịnh hóa, tẩy trừ uể khs, ám khó nặng nề cho nhà ở, công ty, nhà xưởng, đất đai và đồng thời dùng tỉnh tịnh trước khi tổ chức các sự kiện Tôn giáo tạo không khí thanh tịnh